UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Termomodernizacja obiektów KM PSP w Chełmie

Koszt przedsięwzięcia ok. 900 tys. zł. – Inwestycja została dofinansowana w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych pn.: Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP w Chełmie przy ul. Wyszyńskiego 2B. Termomodernizacją objęto w sumie cztery budynki tj.: budynek administracyjny, budynek garażowo-mieszkalny, budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 oraz budynek garażowy. W wyniku inwestycji wykonano docieplenie ścian, stropów i dachów (ok. 3500m2), wymianę okien, drzwi i bram garażowych, zamontowano również kolektory słoneczne. W ramach modernizacji kotłowni wymieniono także stary kocioł gazowy na nowoczesny kocioł kondensacyjny oraz dokonano podłączenia jednego z budynków do wymiennikowni zasilanej z sieci miejskiej (ogrzewanie z miasta). Przy okazji przeprowadzonej inwestycji dużo dodatkowych prac budowlanych zostało wykonanych przy udziale i pomocy chełmskich strażaków.

View the embedded image gallery online at:
http://strazchelm.pl/index.php/13-infobox#sigFreeIdc62b8c5530

Stop pożarom traw

A P E L

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przypomina, że rokrocznie w okresie wiosennym występują pożary suchych traw. W ciągu ostatnich trzech miesięcy stanowiły większość zdarzeń jakie miały miejsce na terenie naszego powiatu. Wielu z tych pożarów można byłoby uniknąć, gdyż często były skutkiem bezmyślnego i bezcelowego wypalania łąk czy szuwarów. Bardzo często takie wypalanie jest początkiem bardzo groźnych pożarów lasów zabudowań gospodarczych, sprzętu rolniczego i torfowisk. Powiat nasz szczyci się wspaniałymi torfowiskami, znanymi w całej Europie ze swych bezcennych skarbów przyrodniczych. Jednakże coroczne pożary stale zmniejszają ich wartość. Powstające w wyniku wypalania straty materialne są często niemożliwe do określenia. Giną zwierzęta i ptaki. Ogień pożera unikalne środowiska roślinne, do atmosfery wydzielają się trujące związki chemiczne. W przypadku pożarów, które objęły gospodarstwa rolne, straty corocznie osiągają równowartość dwóch – trzech nowych samochodów pożarniczych.

Wypalania traw zabrania :

1. Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 493). Zapisano w niej: "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny".

2. Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dokument stwierdza, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości 100 metrów od granicy lasów jest zabronione:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez zarządcę terenu,
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Organami uprawnionymi do egzekwowania powyższych przepisów są: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Leśna i Straż Ochrony Przyrody

Należy pamiętać, iż wypalanie traw niszczy środowisko naturalne, a sprawca wypalania wchodzi w kolizję z prawem!

RK/RK

Projekt RPO

W dniu 17 listopada 2010r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów zakupionych przy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i budżetu  państwa.

Przekazano samochody:

a)      ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 MAN

b)      średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/16 MAN

c)      lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR Land Rover Defender

Przekazanie samochodów jest efektem końcowym realizacji projektu 

pt. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze powiatu chełmskiego” w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta Energia Ekologiczna, Działanie 6.1: Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo Ekologiczne .

Równocześnie odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu.

Wartość projektu – 1 843 400zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85%  w kwocie 1 556 520 zł

Numer alarmowy 112

Wykonując zalecenia Komisji Europejskiej, na terenie całej Polski wprowadzany jest dodatkowy powszechny numer alarmowy 112. Będzie on funkcjonował od 1 września 2005r. obok dotychczas działających numerów alarmowych służb ratunkowych (999 - pogotowie ratunkowy, 998 - straż pożarna, 997 - policja)

W naszym województwie, jak i na terenie całego kraju do chwili obecnej możliwy był kontakt ze służbami ratunkowymi poprzez nr 112 jedynie z telefonów komórkowych. Obecnie wdrażane rozwiązanie ma wypełnić lukę i zapewnić możliwość alarmowego wzywanie służb poprzez wybranie 112 także z telefonów stacjonarnych. Uruchomienie tego połączenia przewidywane jest na dzień 1 września 2005 roku. Budowany system jest uzupełnieniem dotychczasowego (właśnie o telefony stacjonarne) i będzie w tej części obsługiwany na terenie naszego województwa przez Stanowsko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. W dalszym ciągu dzwoniąc z telefonu komórkowego dodzwonimy się do oficera dyżurnego Policji. Jedynie połączenia ze zwykłych aparatów trafią do straży pożarnej

Przyjmujący zgłoszenie strażak będzie miał możliwość przekierowania połączenia do odpowiedniej służby (policji, pogotowia) jak również samodzielnego przyjęcia i obsługi zdarzenia. Oznacza to faktycznie zwiększenie liczby przyjmowanych telefonów przez dyżurnych PSP (obsług numeru 998 i 112).

Apelujemy do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego o korzystanie w dalszym ciągu w pierwszej kolejności z numerów alarmowych przypisanych bezpośrednio do poszczególnych służb:

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

Kilka uwag o korzystaniu z numeru alarmowego 112:

Numer ten uruchamiany jest w celu wypełnienia przez Rząd Polski dyrektywy Komisji Europejskiej, tak więc dotychczas funkcjonujące numery alarmowe (997, 998, 999) będą działały nadal i to na nie przede wszystkim należy zgłaszać zaistniałe zdarzenia

Zgłoszenia na telefon 112 należy dokonywać jedynie w sytuacjach gdy nie potrafimy stwierdzić jakiej pomocy nam potrzeba (kto ma jej udzielić). W takim przypadku dzwoniąc na 112 sprawą interpretacji sytuacji zajmie się przyjmujący zgłoszenie dyspozytor i w odpowiedni sposób pokieruje dalszym połączeniem lub też samodzielnie przyjmie informację oraz zapewni pomoc

Pamiętajmy, że jest to numer ratunkowy a więc dzwonienie na niego w nieuzasadnionych przypadkach może pociągnąć za sobą skutki prawne takiego czynu. Blokowanie linii alarmowych może spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które w tym czasie rzeczywiście potrzebują pomocy. Aby wyeliminować takie przypadki zapewniona będzie pełna identyfikacja rozmówcy (nie tylko jego numeru ale jednocześnie adres i danych właściciela telefonu z którego dokonywane jest połączenie - również numery zastrzeżone). Ponadto wszelkie połączenia będą w całości rejestrowane i archiwizowane

P R Z Y P O M I N A M Y

Dzwoniąc na numery alarmowe (997, 998, 999, 112) należy podać informację: gdzie miało miejsce zdarzenie - dokładny adres, nazwę obiektu - jakie istnieje zagrożenie (pożar, wypadek, itp.), swoje nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni;

Pamiętajmy aby nie odkładać słuchawki telefonu do uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.