UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie (22-100 Chełm, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2b, tel. 82 565 34 28, fax. 82 565 55 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 233, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,  d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 8. Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Termomodernizacja obiektów KM PSP w Chełmie

Koszt przedsięwzięcia ok. 900 tys. zł. – Inwestycja została dofinansowana w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych pn.: Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP w Chełmie przy ul. Wyszyńskiego 2B. Termomodernizacją objęto w sumie cztery budynki tj.: budynek administracyjny, budynek garażowo-mieszkalny, budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 oraz budynek garażowy. W wyniku inwestycji wykonano docieplenie ścian, stropów i dachów (ok. 3500m2), wymianę okien, drzwi i bram garażowych, zamontowano również kolektory słoneczne. W ramach modernizacji kotłowni wymieniono także stary kocioł gazowy na nowoczesny kocioł kondensacyjny oraz dokonano podłączenia jednego z budynków do wymiennikowni zasilanej z sieci miejskiej (ogrzewanie z miasta). Przy okazji przeprowadzonej inwestycji dużo dodatkowych prac budowlanych zostało wykonanych przy udziale i pomocy chełmskich strażaków.

View the embedded image gallery online at:
http://strazchelm.pl/index.php/13-infobox#sigFreeIdc62b8c5530

Projekt RPO

W dniu 17 listopada 2010r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów zakupionych przy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i budżetu  państwa.

Przekazano samochody:

a)      ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 MAN

b)      średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/16 MAN

c)      lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR Land Rover Defender

Przekazanie samochodów jest efektem końcowym realizacji projektu 

pt. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze powiatu chełmskiego” w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta Energia Ekologiczna, Działanie 6.1: Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo Ekologiczne .

Równocześnie odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu.

Wartość projektu – 1 843 400zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85%  w kwocie 1 556 520 zł

Stop pożarom traw

A P E L

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przypomina, że rokrocznie w okresie wiosennym występują pożary suchych traw. W ciągu ostatnich trzech miesięcy stanowiły większość zdarzeń jakie miały miejsce na terenie naszego powiatu. Wielu z tych pożarów można byłoby uniknąć, gdyż często były skutkiem bezmyślnego i bezcelowego wypalania łąk czy szuwarów. Bardzo często takie wypalanie jest początkiem bardzo groźnych pożarów lasów zabudowań gospodarczych, sprzętu rolniczego i torfowisk. Powiat nasz szczyci się wspaniałymi torfowiskami, znanymi w całej Europie ze swych bezcennych skarbów przyrodniczych. Jednakże coroczne pożary stale zmniejszają ich wartość. Powstające w wyniku wypalania straty materialne są często niemożliwe do określenia. Giną zwierzęta i ptaki. Ogień pożera unikalne środowiska roślinne, do atmosfery wydzielają się trujące związki chemiczne. W przypadku pożarów, które objęły gospodarstwa rolne, straty corocznie osiągają równowartość dwóch – trzech nowych samochodów pożarniczych.

Wypalania traw zabrania :

1. Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 493). Zapisano w niej: "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny".

2. Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dokument stwierdza, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości 100 metrów od granicy lasów jest zabronione:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez zarządcę terenu,
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Organami uprawnionymi do egzekwowania powyższych przepisów są: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Leśna i Straż Ochrony Przyrody

Należy pamiętać, iż wypalanie traw niszczy środowisko naturalne, a sprawca wypalania wchodzi w kolizję z prawem!

RK/RK

Więcej artykułów…

 1. Numer alarmowy 112