UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Stop pożarom traw

A P E L

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przypomina, że rokrocznie w okresie wiosennym występują pożary suchych traw. W ciągu ostatnich trzech miesięcy stanowiły większość zdarzeń jakie miały miejsce na terenie naszego powiatu. Wielu z tych pożarów można byłoby uniknąć, gdyż często były skutkiem bezmyślnego i bezcelowego wypalania łąk czy szuwarów. Bardzo często takie wypalanie jest początkiem bardzo groźnych pożarów lasów zabudowań gospodarczych, sprzętu rolniczego i torfowisk. Powiat nasz szczyci się wspaniałymi torfowiskami, znanymi w całej Europie ze swych bezcennych skarbów przyrodniczych. Jednakże coroczne pożary stale zmniejszają ich wartość. Powstające w wyniku wypalania straty materialne są często niemożliwe do określenia. Giną zwierzęta i ptaki. Ogień pożera unikalne środowiska roślinne, do atmosfery wydzielają się trujące związki chemiczne. W przypadku pożarów, które objęły gospodarstwa rolne, straty corocznie osiągają równowartość dwóch – trzech nowych samochodów pożarniczych.

Wypalania traw zabrania :

1. Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 493). Zapisano w niej: "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny".

2. Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dokument stwierdza, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości 100 metrów od granicy lasów jest zabronione:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez zarządcę terenu,
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Organami uprawnionymi do egzekwowania powyższych przepisów są: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Leśna i Straż Ochrony Przyrody

Należy pamiętać, iż wypalanie traw niszczy środowisko naturalne, a sprawca wypalania wchodzi w kolizję z prawem!

RK/RK