UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

Starszy Inspektor Sztabowy

mł. asp. mgr Agnieszka POPEK

tel:(082) 560-48-56

 

Technik

sekc. mgr Monika PROKOPOWICZ

tel:(082) 560-48-70

 

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy w szczególności:

 

Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego

Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej

Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej

Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej

Zawody Firefighter Combat Challenge - Chełm 2018

Rejestracja zawodników do dnia 30.04.2018 r.
Opłata startową należy uiścić do 10.05.2018 r.
(dane do przelewu poniżej)

 

Regulamin Zawodów

Plan Zawodów

Formularz Zgłoszeniowy

Fanpage na Facebook'u

 
 
Dane do przelewu opłaty startowej:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu
22-113 Kamień
ul. Szlachecka 14
nr rachunku: 62 8187 0004 2003 0071 4662 0001
w tytule przelewu proszę wpisać: opłata startowa oraz swoje imię i nazwisko
 
Do wyboru są dwa pakiety startowe:
 
PAKIET NR 1 - 290 zł (Opłata startowa, koszulka i gadżety od organizatorów, wyżywienie w dniach trwania zawodów, noclegi w dniach 24 i 25 maja)
 
PAKIET NR 2 - 150 zł (Opłata startowa, koszulka i gadżety od organizatorów, wyżywienie w dniach trwania zawodów)
 
Informacji na temat I zawodów Firefighter Combat Challenge Chełm 2018
udzielają:

Krzysztof Kamiński - tel. 798 515 901
Rafał Bereza - tel. 783 900 294
 

 

FCC Chełm 2018 - Plan Zawodów

25 maja 2018

8:00 rozpoczęcie pracy sekretariatu, rejestracja zawodników
9:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, przywitanie z zawodnikami, przedstawienie organizatorów, sędziów i sponsorów
10:00 Firefighter Combat Challenge 2018 Starty Indywidualne
12:30 - 13:30 przerwa techniczna
13:30 - 16:30 Firefighter Combat Challenge 2018 Starty Indywidualne
17:00 zakończenie pierwszego dnia zawodów


26 maja 2018

9:30 eliminacje sztafet
12:00 starty tandemów
14:30 starty sztafet - ćwierćfinały
15:30 starty sztafet - półfinały
16:00 starty sztafet - mały finał
16:10 starty sztafet - finał
17:00 zakończenie zawodów, podanie oficjalnych wyników, dekoracja zawodników

 

UWAGA - Ostateczny harmonogram zawodów może ulec zmianie

FCC Chełm 2018 - Regulamin Zawodów

Regulamin zawodów I Chełm Firefighter Combat Challenge

1. Cel organizacji zawodów Firefighter Combat Challenge:

 1. Podniesienie sprawności fizycznej strażaków,
 2. Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
 3. Popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej oraz zawodu strażaka.

2. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorami zawodów Firefighter Combat Challenge w Chełmie są: KG PSP, KW PSP Lublin, KM PSP Chełm, OSP Kamień, Prezydent Miasta Chełm.
 2. Zawody Firefighter Combat Challenge organizuje się, jako indywidualne i drużynowe,
 3. Zawody rozgrywane są, jako:
  • Międzynarodowe Zawody Firefighter Combat Challenge
  • Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w FCC.
 4. Prawo do startu w zawodach mają określone w pkt.3, które posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach, ukończone 18 lat
 5. O przynależności do drużyny decyduje:
  • miejsce pełnienia służby – Komenda Powiatowa, Komenda Miejska, Komenda Wojewódzka, Komenda Główna, szkoły PSP inne Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej,
  • miejsce zamieszkania – emeryci PSP,
  • W przypadku drużyn zagranicznych nazwa drużyny podana w zgłoszeniu
 6. Liczba zawodników startujących w poszczególnych kategoriach:
  • Drużyna - liczba zawodników jest nieograniczona i zależy od przynależności
   do drużyny (pkt. 4),
  • Sztafeta - składa się z 3-5 zawodników,
  • Tandem mężczyzn - składa się z 2 mężczyzn,
 7. Ubiór i oznakowanie zawodników:
  • W zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania specjalne (hełmy, buty i rękawice), które spełniają europejską normę EN 469. W przypadku zawodników spoza Unii Europejskiej ww. umundurowanie musi spełniać normy obowiązujące w ich kraju,
  • Sprzęt ODO w zależności rangi zawodów zapewnia organizator lub na wyraźną prośbę organizatora każdy zawodnik/tandem/sztafeta powinien być wyposażony w ww sprzęt przez swoją macierzystą JOP,
  • W przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań, zawodnik może być zdyskwalifikowany nawet po ukończeniu konkurencji,
  • Pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy składać do Sędziego Głównego zawodów przed rozpoczęciem biegu.
  • Ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów,
 8. Porządek biegów - Przydział torów (1, 2) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu
  na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszonym rozkładem. Następny
  w kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się w pełnym umundurowaniu
  w wyznaczonej strefie przedstartowej na 20 minut przed startem. Zawodnicy, którzy
  w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną zdyskwalifikowani. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów zawodników.
 9. Pomiar czasu - Pomiar czasu powinien być mierzony automatycznie dla każdego toru oddzielnie. Dopuszczalny jest pomiar ręczny. W przypadku pomiaru ręcznego czas mierzy min. dwóch sędziów pomiarowych na tor. W przypadku pomiaru automatycznego zawsze powinien być jeden sędzia na tor do ręcznego pomiaru czasu (w przypadku nieprawidłowego zamknięcia czasu automatycznego, rejestrowany jest pomiar ręczny)
 10. Przebieg konkurencji indywidualnej - zawodnik startuje w aktywnym sprzęcie ODO
  • Zadanie 1 – wnoszenie sprzętu na wysokość. Zadanie polega na wniesieniu pakietu węży, o wadze 19 kg., złożonego na płasko na szczyt wieży. Konkurencja rozpoczyna się u podstawy wieży (wieża ma 12 m wysokości. Węża/pakietu nie można dotknąć przed startem. Waga węża/pakietu wynosi 19 kg. Wąż/pakiet może być wniesiony
   w dowolny sposób i powinien być złożony do kontenera na szczytowym piętrze. Przynajmniej jedna stopa zawodnika musi dotykać podestu ostatniej kondygnacji zanim wąż zostanie umieszczony w pojemniku. Jeżeli zawodnik nie trafi do pojemnika za pierwszym razem może dokonać poprawki zanim rozpocznie kolejną fazę konkurencji (wciąganie odcinków na wieżę). Za prawidłowe umieszczenie węża/pakietu w kontenerze uważa się, gdy żadna z jego części nie dotyka podłogi.
   Za niespełnienie tego wymogu naliczona będzie kara 2 sekund. W przypadku, gdy wąż/pakiet spadnie z wieży zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Przy wejściu
   na wieżę można korzystać z poręczy. Próba wejścia na wieżę może być podejmowana wielokrotnie.
  • Zadanie 2 – wciąganie węża. Zadanie polega na wciągnięciu przy użyciu liny 19 kg. pakietu węży zwiniętych w krąg. Zawodnik musi stać dwoma nogami na platformie podczas wciągania węży. Za niewłaściwe ułożenie nóg na platformie dolicza się
   10 sek. kary. W przypadku utraty kontroli zawodnik będzie musiał ponownie wciągnąć węże /pakiet. Za prawidłowe wykonanie zadania uważa się umieszczenie węży
   w kontenerze lub na nim. Żadna z części węża nie może dotykać podłogi. Zwinięty pakiet węży musi pozostać na szczycie platformy. Za upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.) zawodnik będzie zdyskwalifikowany.
   Ta część konkurencji musi być zakończona przed upływem 3 minut od startu,
   w przeciwnym razie następuje dyskwalifikacja. Zawodnik schodząc z wieży musi dotknąć każdego stopnia schodów oraz musi korzystać z obu poręczy. Brak kontaktu
   z którymś ze stopni powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia. Zawodnik zbiegający powinien mieć kontakt z poręczą. Brak kontaktu
   z poręczą powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia tzn. za każdy bieg schodów oraz każdą rękę (max.24 sek.).
  • Zadanie 3 - symulacja wyważania drzwi. Przy tej konkurencji wykorzystujemy urządzenie symulujące rąbanie drewna siekierą. Korzystając z młotka bezodrzutowego o wadze 4-5 kg, zawodnik musi przesunąć 72 kg sztabę na odległość 1,5 m uderzając w nią młotem (obuchem). Pchanie lub ciągnięcie sztaby jest niedozwolone. Trzonek młotka nie może kiedykolwiek dotknąć do sztaby. Za każde wykroczenie będzie naliczone 5 sekund karnych. 1 sekundowe kary będą również naliczane za każdy centymetr brakujący do końca zadania. Po zakończeniu przesuwania sztaby młotek musi być umieszczony na wyznaczonej macie.
   Za prawidłowe umieszczenie młotka na macie uważa się, jeśli jakikolwiek element młotka znajduje się w rzucie poziomym maty. Za umieszczenie młota poza matą naliczona będzie 2 sekundowa kara.
  • Zadanie 4 - bieg z wężem. Zawodnik musi pokonać 40 m długości slalom bez pomijania i przewracania pachołków. Za każde z wykroczeń będzie naliczone 5 sekund karnych. W ramach wykonywania zadania zawodnik musi podnieść prądownicę podłączoną do węża i przeciągnąć na odległość około 24 m. Następnie otworzyć prądownicę po przekroczeniu bramki i trafić do celu strumieniem wody. Prądownicy nie wolno otwierać przed przekroczeniem bramki. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie 2 sekundowa kara. Po strąceniu celu zawodnik zamyka prądownicę i odkłada prądownicę. W przypadku nie strącenia celu zawodnikowi naliczona będzie 10 sekundowa kara. Jeżeli prądownica nie zostanie zamknięta przed odłożeniem/odrzuceniem, zawodnik musi wrócić i zamknąć prądownicę. Jeżeli zawodnik skorzysta z pomocy innych osób (obsługa) przy zamykaniu prądownicy, zostanie naliczona kara w wysokości 2 sekund. Jeżeli prądownica otworzy się przy zetknięciu z podłożem kara nie zostanie naliczona, a zawodnik może przejść do kolejnego zadania.
  • Zadanie 5 – ratowanie ofiary. Zadanie polega na przeciągnięciu tyłem ważącego 80 kg manekina (Simulaids, Inc., RescueRandy® mannequin) na odległość 30 m. Manekina nie można ciągnąć za ubranie, głowę lub kończyny. Jeśli zawodnik wyjdzie poza swój tor zostanie naliczona kara 5 sekund chyba, że nie przeszkodzi drugiemu zawodnikowi. Manekin nie może być niesiony. W każdym momencie musi dotykać do toru zawodów. Każdy kontakt z zawodnikiem konkurującym spowoduje dyskwalifikację zawodnika, który opuścił własny tor. Czas zatrzymuje się, gdy zawodnik i manekin całkowicie przekroczą linię mety. Sędzia zawodów, według własnego uznania, może przerwać uczestnictwo zawodnika, który w jego niezależnej opinii spowodował niebezpieczną sytuację. Sędzia Główny ma możliwość przerwania konkurencji, jeżeli uzna, że stan zawodnika nie pozwala mu na bezpieczne kontynuowanie konkurencji. Zabronione jest rzucanie manekina po zakończeniu konkurencji. Dopuszczalne jest jedynie wypuszczenie manekina przez wyprostowanie łokci.
 11. Kary:
  • falstart - 5 sekund (po potwierdzeniu falstartu naliczana jest kara 5, bieg nie jest przerywany).
  • pakiet rzucony za wcześnie - 2 sekundy,
  • nieprawidłowe ułożenie węża w kontenerze na wieży - 2 sekundy,
  • niewłaściwe ułożenie nóg na platformie - 10 sekund,
  • pominięty stopień schodów przy zbieganiu - 2 sekundy za każdy stopień,
  • niecelne uderzenie młotem - 5 sekund,
  • każdy brakujący cm przesunięcia sztaby - 1 sekunda,
  • niewłaściwe ułożenie młotka - 2 sekundy,
  • przewrócenie lub ominięcie pachołka - 5 sekund,
  • przedwczesne otwarcie prądownicy - 2 sekundy,
  • nieprawidłowe zamknięcie prądownicy - 2 sekundy,
  • nietrafienie do celu - 10 sekund,
  • przekroczenie linii środkowej - 5 sekund,
  • obca osoba na torze - 10 sekund,
  • niezatrzymanie czasu - 2 sekundy,
  • przekazanie pałeczki - 2 sekundy.
 12. Dyskwalifikacja
  • błędne wykonanie zadania,
  • niewłaściwy ubiór,
  • podwójny false-start,
  • upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.),
  • pominięcie wykonania zadania,
  • przeszkadzanie w przebiegu konkurencji,
  • niesportowe zachowanie,
  • przeszkadzanie innemu zawodnikowi,
  • nieukończenie konkurencji w ciągu 6 minut,
  • nadepnięcie na ślizg Kaiser Force Machine,
  • zniszczenie sprzętu,
  • nie oddanie sprzętu po biegu.
 13. Sztafeta - przebieg rywalizacji sztafet - zawodnicy startują w nieaktywnym sprzęcie ODO obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji indywidualnej z wyjątkiem opisanych poniżej. Każda drużyna sztafetowa bierze udział w starcie eliminacyjnym na czas. Spośród wszystkich drużyn, które się zgłoszą, do następnego etapu kwalifikuje się 16 drużyn. Jeżeli jest mniej drużyn niż tworzy się drabinkę pucharową uwzględniając rekordy życiowe uzyskane przez sztafety. Sztafety startujące po raz pierwszy dolosowywane są do drabinki pucharowej. W przypadku nieparzystej liczby drużyn drużyna z najlepszym życiowym czasem przechodzi
  do następnej rundy. Drabinkę pucharową tworzy się według czasów zajmowanych przez poszczególne drużyny ww biegach eliminacyjnych. W następnych etapach drużyny biegną parami a o awansie do następnej rundy decyduje wygrany bieg. Tory ustalone są w według drabinki startowej. Na końcu jest rozgrywany bieg o 3 i 1 miejsce. Wymagania dotyczące sprzętu i umundurowania są takie same jak w konkurencji indywidualnej z tą różnicą, że nie jest używana maska powietrzna. Pałeczka musi być w posiadaniu członka zespołu realizującego
  w danym momencie zadanie. Pałeczka musi być przekazywana z ręki do ręki. Uczestnicy mogą zdecydować się na położenie jej na podłodze, ale po wykonaniu zadania ten sam zawodnik musi podnieść pałeczkę sam przed przejściem do kolejnego zadania. Utrata kontroli
  nad pałeczką (np. zapominając o jej podniesieniu) powoduje zatrzymanie postępu konkurencji do czasu aż ten sam zawodnik po nią wróci. Pałeczka może być umieszczona w kieszeni lub
  w innym miejscu. Zawodnik drużyny składającej się z mniejszej ilości zawodników niż 5 może wykonać więcej niż 1 zadanie pod rząd lub może wykonać zadania nienastępujące bezpośrednio po sobie. Przekazywanie pałeczki może odbywać się w nie więcej niż 5 miejscach toru:
  • Strefa 1 - w górnej części wieży, po złożeniu węża w skrzyni, prawidłowe przekazanie pałeczki następuje, gdy nogi zawodników są na podłodze ostatniego piętra. Zawodnik otrzymujący pałeczkę musi mieć jedną rękę na poręczy wieży. Zawodnik nie może dotykać liny w momencie otrzymywania pałeczki. Drugie przekazanie pałeczki może również nastąpić na wieży po wciągnięciu przez drugiego zawodnika węża na wieżę. Obaj zawodnicy, obiema nogami muszą znajdować się na wieży.
  • Strefa 2 - po całkowitym zejściu z wieży i przed wejściem na maszynę symulującą wyważanie drzwi.
  • Strefa 3 - gdziekolwiek między maszyną symulującą wyważanie drzwi a pierwszym pachołkiem, ale tylko po umieszczeniu młota na macie. Zawodnik wykonujący jedno zadanie musi najpierw odłożyć młot na matę, nie może dotykać młotka i dopiero może przekazać pałeczkę następnemu zawodnikowi.
  • Strefa 4 - pomiędzy przedostatnim pachołka a przed linią zmian przy ostatnim pachołku.
  • Strefa 5 - po trafieniu w cel, zamknięciu prądownicy i jej odłożeniu a przed manekinem. Prądownicę może zamknąć tylko zawodnik, który trafiał cel. Zawodnik nie może dotknąć manekina, dopóki nie będzie w posiadaniu pałeczki.
 14. Kary i dyskwalifikacje w sztafecie - kary i dyskwalifikacje analogiczne jak w biegach indywidualnych oraz:
  • Przekroczenie linii toru przez zawodników drużyny - 5 sek.
  • Podniesienie pałeczki przez inną osobą niż ta, której upadła pałeczka – 5 sekund,
  • Dotykanie jakiegokolwiek sprzętu przed otrzymaniem pałeczki - 2 sekundy,
  • Za każdy bieg schodów – 2 sekundy
 15. Tandem mężczyzn:
  • Obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji sztafeta z wyjątkiem opisanych poniżej. Każda para bierze udział w startach na czas analogicznie jak w startach indywidualnych. Zwycięzcą biegu tandemowego jest para, która uzyska najlepszy czas. Tandem liczy 2 zawodników/zawodniczek.
  • Zawodnicy mogą startować tylko w jednym tandemie w danej kategorii.
  • Jeden zawodnik/zawodniczka nie może wykonywać więcej niż 3 zadań.
  • Przekazanie pałeczki następuję w strefach jak w przypadku sztafet, z tym, że zmiana może nastąpić jedynie raz.
 16. Klasyfikacja:
  • Pierwsze miejsce zajmie osoba/sztafeta lub tandem, który wykona zadanie
   w najkrótszym czasie uwzględniając doliczone punkty karne,
  • Kolejne miejsca będą zajmowały osoby z kolejnymi czasami zsumowanymi z punktami karnymi,
  • Klasyfikacja będzie odbywała się w następujących kategoriach:
   1. otwarta (wszyscy zawodnicy klasyfikowani wg tych samych zasad),
   2. M18 (zawodnicy, który nie ukończyli 40 lat w dniu zawodów),
   3. M40(zawodnicy, który ukończyli 40 lat w dniu zawodów, a nie ukończyli 45 lat),
   4. M45(zawodnicy, którzy ukończyli 45 lat w dniu zawodów),
   5. Tandemy mężczyzn
   6. sztafety
   7. Kategoria OPEN Województwa Lubelskiego
   8. Zawodnicy zajmujący 3 pierwsze miejsca zostaną uhonorowani pamiątkowymi pucharami i dyplomami. W kategoriach, do których zgłosi się mniej niż 2 zawodników wręczone będą jedynie dyplomy uczestnictwa. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników z danej kategorii wiekowej oraz istnienia możliwości połączenia sąsiednich kategorii, kategorie decyzją sędziego głównego mogą być połączone.

3. Weryfikacja:

 1. Weryfikację zawodników, obiektu oraz sprzętu do zawodów FCC przeprowadza komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego z udziałem kierownika zawodów.
 2. Weryfikacji podlegają:
  • zawodnik – funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej:
  • legitymacja służbowa strażaka Państwowej Straży Pożarnej/oryginał
  • Aktualne badania medyczne/ksero potwierdzone przez KP, KM, d-cę JRG
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące ryzyko sportowe/potwierdzenie przystąpienia do grupowego ubezpieczenia funkcjonariuszy PSP lub ubezpieczenie indywidualne/polisa
 3. zawodnik – emeryt Państwowej Straży Pożarnej:
  • legitymacja emeryta Państwowej Straży Pożarnej/oryginał
  • zaświadczenie lekarskie zezwalające na start/udział w zawodach sportowych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące ryzyko sportowe.
 4. zawodnik– spoza Państwowej Straży Pożarnej:
  • dowód tożsamości/oryginał
  • zaświadczenie lekarskie zezwalające na start/udział w zawodach sportowych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące ryzyko sportowe.
  • legitymacja członka OSP, JOP lub zaświadczenie o przynależności/oryginał
 5. Obiekt:
  • wymiary dystansów,
  • urządzenia pod względem sprawności technicznej oraz poprawności ustawienia
   na torze,
  • wymiary stref zmian (sztafeta).
 6. Weryfikacji sprzętu własnego zawodników lub zespołu dokonuje się wyrywkowo na każde żądanie kierownika zespołu sędziowskiego (konkurencji) lub sędziego głównego zawodów. Wymiary obiektu oraz wymiary sprzętu (długość, szerokość, wysokość, waga) muszą być zgodne z niniejszym regulaminem.

4. Organizator:

 1. Obowiązkiem organizatora jest:
  • powołać kierownika zawodów, odpowiedzialnego za koordynację przygotowania
  • przeprowadzenia/e zawodów,
  • przygotować obiekt, urządzenia oraz sprzęt do zawodów
  • należy wygrodzić plac zawodów, aby zapewnić bezpieczeństwo startującym zawodnikom oraz widzom.
  • zabezpieczyć jednakowe warunki uczestnictwa dla zawodników i ekip biorących udział w zawodach oraz sprawny przebieg rywalizacji sportowej,
  • opracować szczegółowy program zawodów,
  • opracować scenariusze otwarcia, zamknięcia, dekoracji zwycięzców,
  • zapewnić pomoc medyczno-sanitarną,
  • utrzymać ład i porządek na placu zawodów,
  • zapewnić właściwą oprawę wizualną zawodów oraz nagłośnienie (zgodnie z prawem autorskim) i informację spikerską na obiekcie.
  • ubezpieczenie OC zawodów
  • ewentualne zgłoszenie bazy danych (w przypadku zgłoszeń internetowych i zbierania danych wrażliwych) do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

5. Postanowienia końcowe:

 1. Po zawodach należy ustalić kolejność zajmowanych miejsc we wszystkich rozgrywanych kategoriach, ewentualne wypadki lub uwagi powinny być zapisane w protokole podpisanym przez sędziego głównego zawodów
 2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną uhonorowani przez organizatora, nagrodami lub medalami lub dyplomami. Liczbę i rodzaj uhonorowania ustala organizator przed rozpoczęciem zawodów.