UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zasady bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach mieszkalnych

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W CHEŁMIE PRZYPOMINA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH MIESZKALNYCH

 

 • używaj tylko tylu odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji, 
 • nie używaj urządzeń elektrycznych i gazowych niesprawnych technicznie (uszkodzonych), 
 • nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w niewentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia, 
 • nie wykonuj prowizorycznych przeróbek i podłączeń do instalacji elektrycznej, 
 • nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm. 
 • nie instaluj opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych (puszki rozgałęźne, tablice bezpiecznikowe itp.) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem, wszelkie prace montażowe należy zlecić osobie z kwalifikacjami w tym zakresie (elektryk),
 • na punkty świetlne w pomieszczeniach stosuj odpowiednie osłony wykonane z materiałów niepalnych, jeżeli wykonane są z materiałów palnych powinny być umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki,
 • w mieszkaniu mogą być zainstalowane maksymalnie 2  butle gazowe, o masie gazu nie więcej niż 11 kg każda, 
 • nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – przy stosowaniu urządzeń gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO), 
 • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
 • nie pozostawiaj działających urządzeń ogrzewczych jak kuchnie, piecyki elektryczne lub gazowe bez dozoru, 
 • nie utrudniaj dostępu do głównych wyłączników prądu i tablic bezpiecznikowych oraz  głównych zaworów gazu w budynku,
 • nie składuj cieczy i gazów palnych w pomieszczeniach piwnicznych, na nieużytkowych poddaszach, balkonach,  na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji ,
 • nie umieszczaj przedmiotów zmniejszających szerokość przejścia na klatce schodowej i innych przejściach mogących służyć ewakuacji z budynku oraz w korytarzach  piwnicznych, 
 • płyny łatwopalne przechowuj w naczyniach niepalnych, nietłukących się, szczelnie zamykanych oraz w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym z zapewnioną odpowiednią wentylacją,
 • maksymalna ilość płynów łatwopalnych o temp. zapłonu poniżej 21o C (benzyna, spirytus) w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 5 l, przy spełnieniu warunków ujętych wyżej,