UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zasady ewakuacji z obiektów szkół i uczelni

Uwaga zmiana zasad ewakuacji z obiektów szkół i uczelni!!!

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 107 poz. 719), uległy zmianie (rozszerzeniu) zapisy § 6 dotyczącego zawartości merytorycznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto zmianie uległ zapis dotyczący zasad ewakuacji zawarty obecnie w § 17, a w szczególności ustęp 2, który stanowi: „W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.” W związku z powyższym zwracam się z apelem do organów odpowiedzialnych za kontakty z placówkami oświaty o rozpowszechnienie powyższego pisma do szkół i innych placówek oświatowych, aby wdrożyć niniejsze zasady już w najbliższym okresie podczas planowania pracy. Wszelkie wątpliwości i zapytania w związku z nowelizacją przepisów proszę kierować do Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej tut. Komendy Miejskiej PSP w Chełmie pod nr telefonów: 82 560 48 54 lub 82 560 48 71.