UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Bezpieczne magazynowanie i użytkowanie materiałów pirotechnicznych

Materiały pirotechniczne niewłaściwie przechowywane lub użytkowane mogą być przyczyną powstania pożaru lub wybuchu. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania i w obrocie handlowym tymi materiałami. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA* prowadzenie sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach odbywa się wyłącznie na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu bez możliwości sprzedaży samoobsługowej. Wyroby pirotechniczne widowiskowe przechowuje się w oddzielnych magazynach lub pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, wydzielonych ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełniania pewnych wymogów, a mianowicie:

  • sprzedaż powinna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko
  • uprawniony sprzedawca;
  • wyroby takie powinny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży;
  • stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy (gaśnica minimum 6 kg proszku gaśniczego ABC oraz koc gaśniczy) oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie,
  • materiały pirotechniczne nie powinny być składowane w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych obiektu, prowadzących do wyjść ewakuacyjnych, w obrębie klatek schodowych oraz w piwnicach.

Oznakowanie na opakowaniu.

  • Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu: kod klasyfikacyjny 1.4G lub 1.4S oraz znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);
  • instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.

Zasady bezpieczeństwa.

1. zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży;
2. należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;
3. przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania;
4. odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności;
5. nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.

*- § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).