UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Chełm

31 grudnia 2017 roku została utworzona w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza w standardzie gotowości operacyjnej A. Na chwilę obecną grupa składa się z  15 funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Chełm, którzy w październiku ubiegłego roku ukończyli odpowiednie szkolenie. Odbyło się ono w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu. Tematy szkolenia to: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. Szkolenie to zostało określone w „Zasadach organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG” jako podstawowe, wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo - ratowniczych PSP. Czterech ratowników ukończyło również szkolenie z zakresu topografii i systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS i jeden szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji. Ze środków budżetowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i środków KM PSP w Chełmie zakupiono odpowiednie wyposażenie, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Komendę Główną PSP, a jest to min.:

- wyposażenie indywidualne ratowników (kombinezony, obuwie, ochrona głowy i oczu, latarki, rękawice),

- geofon - jest to urządzenie nasłuchowe, przeznaczone  specjalnie do poszukiwania ludzi uwięzionych pod  zawalonymi konstrukcjami w wyniku katastrof budowlanych, trzęsień ziemi,  wybuchów, osunięć ziemi, zawałów w kopalniach lub  w wykopach.

- wiertnica rdzeniowa  - specjalistyczne urządzenie do wiercenia otworów w zbrojonym betonie, otwory te umożliwiają wprowadzenie do pomieszczeń znajdujących się za ścianą lub stropem kamery wziernikowej,

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,

- agregat prądotwórczy,

- pilarka do betonu i stali,

- wykrywacz metali i wykrywacz przewodów pod napięciem,

- inny niezbędny sprzęt do prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych.

W roku bieżącym planujemy przeszkolić dodatkowo kilkunastu ratowników w zakresie umożliwiającym włączenie ich do grupy, doskonalić umiejętności już nabyte oraz doposażyć grupę w sprzęt ułatwiający działania w tym zakresie.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: Dominik Gil, Wojciech Chudoba