UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

NARADA ROCZNA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE

23 lutego 2018 roku w tutejszej komendzie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, w roku 2017.
W naradzie uczestniczyli:

- st. bryg. Piotr Zmarz – Z – ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,

- Druh Kazimierz Smal –  W – ce Prezes Zarządu OW ZOSP RP

-Tomasz Szczepaniak – W – ce Starosta Chełmski,

- Monika Szumiło – przedstawiciel LUW,

- Marcin Dudek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Chełm,

- Edward Fuszara – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie,

- Jerzy Brzozowski – przedstawiciel chełmskiego koła ZEiRP RP,

- funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP Chełm.

Zebranych gości powitał Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Raźniewski, przedstawił również główne cele i kierunki działania w 2017 r., a także charakterystykę chronionego obszaru i główne zagrożenia na terenie powiatu.  Następnie kierownicy komórek organizacyjnych Komendy przedstawili główne zadania zrealizowane w 2017 roku w zakresie: działań ratowniczo – gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych, logistycznych, finansowych i kadrowych.Następnie Komendant Miejski przekazał najistotniejsze zadania postawione do realizacji w roku bieżącym. W roku 2017 odnotowano wzrost interwencji w porównaniu do roku 2016 o 25,35 % (268 zdarzeń). W sumie do zdarzeń strażacy wyjeżdżali 1325 razy (pożary - 513, miejscowe zagrożenia - 733 i fałszywe alarmy - 79). Z zakresu ochrony przeciwpożarowej zrealizowano 92 czynności kontrolno – rozpoznawcze.

Na zakończenie Z – ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Piotr  Zmarz podziękował za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej Komendy w roku ubiegłym

oraz omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną w roku bieżącym i latach następnych.

            Głos zabrali także zaproszeni goście kierując do strażaków naszej Komendy słowa podziękowania za realizowaną służbę.

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras - KM PSP Chełm