UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Chełmie w roku 2016 - 24 lutego 2017

24 lutego 2017 roku w tutejszej komendzie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, w roku 2016. 

W naradzie uczestniczyli: 

- st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
- Katarzyna Zawiślak – Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie,
- Józef Górny – I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm,
- Kazimierz Smal – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie
- Marcin Dudek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Chełm,
- Kazimierz Szwed –Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie,
- funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP Chełm.

Zebranych gości powitał Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Raźniewski, a ponadto przedstawił główne cele i kierunki działania w 2016 r. a także charakterystykę chronionego obszaru i główne zagrożenia na terenie powiatów. 

Następnie kierownicy komórek organizacyjnych Komendy przedstawili główne zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie: 

działań ratowniczo – gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych, logistycznych i kadrowych.

Następnie Komendant Miejski przekazał najistotniejsze zadania postawione do realizacji w roku bieżącym. W roku 2016 odnotowano spadek interwencji w porównaniu do roku 2015 o 29,39 % (440). W sumie do zdarzeń strażacy wyjeżdżali 1057 razy (pożary - 421, miejscowe zagrożenia - 597 i fałszywe alarmy - 39). Z zakresu ochrony przeciwpożarowej zrealizowano 84 czynności kontrolno – rozpoznawcze.

Na zakończenie Lubelski Komendant Wojewódzki – st. bryg. Grzegorz Alinowski podziękował za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej Komendy w roku ubiegłym oraz omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną w roku bieżącym i latach następnych. Głos zabrali także zaproszeni goście kierując do strażaków naszej Komendy słowa podziękowania za realizowaną służbę.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras - KM PSP Chełm