Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B

tel. (82) 565-34-28(wew. 212);  fax (82)565-55-50

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
mł. bryg. mgr Stanisław KOŁTUN
tel. 82 565-34-28 wew. 212

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
st. asp. Dariusz KORCHUT
tel. 82 565-34-28 wew. 212

 

 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze

Utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych

Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi na obszarze powiatu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. Prowadzenia rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na terenie powiatu

Organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego

Skip to content