Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Chełmie

ul. Okszowska 9

tel. (82) 565-34-28 (wew. 229)

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należą w szczególności:

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze

Utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych

Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi na obszarze powiatu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. Prowadzenia rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na terenie powiatu