Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Chełmie

ul. Okszowska 9

tel. (82) 565-34-28 (wew. 229)

 Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2
st. kpt. mgr inż. Maciej Piszczek
tel. 82 565-34-28 wew. 229 

 

Zastępca Dowódcy Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej nr 2
st. kpt. mgr inż. Radosław Gajuk

 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należą w szczególności:

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze

Utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych

Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi na obszarze powiatu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. Prowadzenia rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na terenie powiatu

Skip to content