Kierownictwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Artur Rutkowski
email: a.rutkowski@strazchelm.pl
tel:(82) 565-34-28

Z – ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba
tel:(82) 565-34-28