TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE

                                                                                                                  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 27.01.2020 r.

   – Pożary : 29

    – Miejscowe Zagrożenia:34

– Alarmy Fałszywe: 2