FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 25.03.2020 r.

   – Pożary : 188

    – Miejscowe Zagrożenia: 168

– Alarmy Fałszywe: 13