FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 15.09.2020 r.

   – Pożary : 558

    – Miejscowe Zagrożenia: 1032

– Alarmy Fałszywe: 59