FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 24.03.2021 r.

    – Pożary : 94

    – Miejscowe Zagrożenia: 198

    – Alarmy Fałszywe: 21