FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 11.05.2020 r.

   – Pożary : 456

    – Miejscowe Zagrożenia: 339

– Alarmy Fałszywe: 25