Sekcja Finansów

Główny Ksiegowy

Beata Wazelin

tel. (082) 560-48-58

Starszy Specjalista

Monika Sowińska

tel: (082) 560-48-68

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności: 

Prowadzenie rachunkowości jednostki

Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami

Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Skip to content