Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji

kpt. mgr inż. Radosław GAJUK

tel: (082) 560-48-71

Starszy Specjalista

mł. kpt. inż. Tomasz MAJEWSKI

tel: (082) 560-48-54

Do zadań Sekcji Kontrolno Rozpoznawczej należy w szczególności:

Realizacja zadań w zakresie kontrolno-rozpoznawczym

Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych

zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno- rozpoznawczych

Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń

Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony ppoż. na terenie powiatu

Opracowanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń