Statystyki

ZDARZENIA NA TERENIE POWIATU – DATA AKTUALIZACJI

5 lipca 2019 r.

POŻARY

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

ALARMY FAŁSZYWE

469

370

43