TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE PRZY UL. PRYM. S. WYSZYŃSKIEGO 2B

Koszt przedsięwzięcia ok. 900 tys. zł. – Inwestycja została dofinansowana w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią         w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych pn.: Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP w Chełmie  przy ul. Wyszyńskiego 2B.
Termomodernizacją objęto w sumie cztery budynki tj.: budynek administracyjny, budynek garażowo-mieszkalny, budynek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 oraz budynek garażowy.   W wyniku inwestycji wykonano docieplenie ścian, stropów i dachów (ok. 3500m2), wymianę okien, drzwi i bram garażowych, zamontowano również kolektory słoneczne.
W ramach modernizacji kotłowni wymieniono także stary kocioł gazowy na nowoczesny kocioł kondensacyjny oraz dokonano podłączenia jednego z budynków do wymiennikowni zasilanej z sieci miejskiej (ogrzewanie z miasta).
Przy okazji przeprowadzonej inwestycji dużo dodatkowych prac budowlanych zostało wykonanych przy udziale i pomocy chełmskich strażaków.