Wydział Logistyczny

Naczelnik Wydziału Logistycznego

bryg. mgr inż. Remigiusz KWACZ

Zastępca Naczelnika Wydziału

st. kpt. Jarosław NIEMIEC

Młodszy Specjalista

mł. kpt. Przemysław WATRAS

Starszy Administrator

Agnieszka DUDEK

Do zadań wydziału logistycznego należy w szczególności: 

Realizowanie zadań w zakresie administracyjnym oraz technicznym

Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie

Opracowanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych (wyposażenie strażaków w odzież ochronną, specjalną, wyposażenie osobiste)

Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej

Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej

Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego

Skip to content