Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie