KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMIE


zdarzenia na terenie powiatu -data aktualizacji
12. 09. 2016 r.

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
318 451 22
Copyright by Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 2013