FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 27.10.2020 r.

    – Pożary : 587

    – Miejscowe Zagrożenia: 1223

    – Alarmy Fałszywe: 73