FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 04.05.2021 r.

    – Pożary : 220

    – Miejscowe Zagrożenia: 302

    – Alarmy Fałszywe: 37