FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 6.07.2020 r.

   – Pożary : 494

    – Miejscowe Zagrożenia: 627

– Alarmy Fałszywe: 39