FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

                                                                                                                  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 17.02.2020 r.

   – Pożary : 52

    – Miejscowe Zagrożenia: 75

– Alarmy Fałszywe: 6