FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 09.06.2021 r.

    – Pożary : 243

    – Miejscowe Zagrożenia: 395

    – Alarmy Fałszywe: 42