FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 03.08.2020 r.

   – Pożary : 518

    – Miejscowe Zagrożenia: 759

– Alarmy Fałszywe: 45