TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE

                                                                                                                  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 11.11.2019 r.

   – Pożary : 648

    – Miejscowe Zagrożenia:718

– Alarmy Fałszywe: 69