Kontakt

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B, 22-100 Chełm

tel: (82) 565-34-28
fax: (82) 565-55-50

REGON: 110200225
NIP: 563-18-82-012

Skrzynka pocztowa Sekretariatu KM PSP w Chełmie
email: km_chelm@straz.lublin.pl

Skrzynka pocztowa Stanowisko Kierowania Komendanta  Miejskiego PSP w Chełmie
email: msk_chelm@straz.lublin.pl

Oficer prasowy KM PSP w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba
tel: 82 565-34-28
tel kom: 693-025-165
email: chudobawojtek@gmail.com