Kontakt

Skrzynka pocztowa Sekretariatu KM PSP w Chełmie

Skrzynka pocztowa Stanowisko Kierowania Komendanta  Miejskiego PSP w Chełmie

Oficer prasowy KM PSP w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba
tel: 82 565-34-28
tel kom: 693-025-165
email: w.chudoba@strazchelm.pl