Kontakt

Skrzynka pocztowa Sekretariatu KM PSP w Chełmie

tel. 82 565-34-28
fax. 82 565-55-50

Skrzynka pocztowa Stanowisko Kierowania Komendanta  Miejskiego PSP w Chełmie

Oficer prasowy KM PSP w Chełmie bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba
tel kom: 693-025-165
email: w.chudoba@strazchelm.pl