TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE

                                                                                                                  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 14.10.2019 r.

   – Pożary : 622

    – Miejscowe Zagrożenia: 677

– Alarmy Fałszywe: 64