ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE w CHEŁMIE

W środę 19 grudnia 2018 roku w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie odbyły się ćwiczenia zgrywające z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego miasta Chełm pod kryptonimem „ARENA 2018”. Brały w nich udział: Policja, Stacja Ratownictwa Medycznego, ...

FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

                                                                                                                  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 17.02.2020 r.

   – Pożary : 52

    – Miejscowe Zagrożenia: 75

– Alarmy Fałszywe: 6