TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE

                                                                                                                  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 25.11.2019 r.

   – Pożary : 655

    – Miejscowe Zagrożenia:743

– Alarmy Fałszywe: 72