Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 30.09.2020 r.

   – Pożary : 572

    – Miejscowe Zagrożenia: 1133

– Alarmy Fałszywe: 66