FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 30.11.2020 r.

    – Pożary : 609

    – Miejscowe Zagrożenia: 1293

    – Alarmy Fałszywe: 76