TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE

                                                                                                                  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 16.09.2019r.

   – Pożary : 600

    – Miejscowe Zagrożenia: 603

– Alarmy Fałszywe: 58