FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 19.01.2021 r.

    – Pożary : 14

    – Miejscowe Zagrożenia: 27

    – Alarmy Fałszywe: 4